O projektu

section-cover
Borimo se protiv korupcije kroz istraživačke priče o najvažnijim i visokopozicioniranim sudijama i otkrivanjem i istraživanjem slučajeva korupcije u sudstvu. 

Ciljevi

Opšti cilj projekta je dostupnost proverenih informacija kao mera prevencije u borbi protiv korupcije u sudstvu. Objavljivanjem imovine sudija, njihovih poslova, prihoda i prethodnog rada (presuda i slučajeva) približićemo pravosudni sistem građanima i podići nivo transparentnosti i odgovornosti sudija. 

Specifični cilj(evi):

 • Građani su kompletno i objektivno inofrmisani o najvažnijim suđenjima u zemlji u oblasti korupcije i organizovanog kriminala,
 • Inovativna baza podataka o sudijama javno dostupna novinarima za dalja istraživanja


Rezltati dosadašnjeg rada

 • Odabrani slučajevi koji će se pratiti tokom trajanja projekta
 • Objavljivanje dnevnih vesti sa suđenja
 • Objavljivanje temeljnih istraživačkih priča o najvažnijim slučajevima iz oblasti pravosuđa
 • Objavljivanje jedinstvene on-line baze o sudijama
 • Organizovanje događaja za promociju baze o sudijama
 • Promotivne aktivnosti
Sektor
 • Vladavina prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
 • Građani su kompletno i objektivno inofrmisani o najvažnijim suđenjima u zemlji u oblasti korupcije i organizovanog kriminala,
 • Inovativna baza podataka o sudijama javno dostupna novinarima za dalja istraživanja
Grad / Region
Beograd
EU donacija
174.890 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Decembar 2020.
Korisnik
Građani srbije, mediji, sudije, predstavnici pravosuđa, državne institucije
Implementiran od strane
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije - KRIK